tiny_website

20 Ekim 2017 ve 17 Kasım 2017 tarihlerinde TED Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gizem Kayar “Fundamentals in Computer Graphics and their applications in Unity Game Engine”  konulu uygulamalı bir seminer verecektir.